10.08 THU 開幕活動

10.08 THU 藝術交流座談會

10.08 THU 藝術導覽

10.09 FRI 水彩示範教學 – 陳登景

10.09 FRI 水彩示範教學 – 賴永霖

10.17 SAT 水彩示範教學 – 侯彥廷

10.17 SAT 水彩示範教學 – 蘇同德

10.18 SUN 水彩示範教學 – 姚植傑

10.18 SUN 水彩示範教學 – 張宏彬

水彩名家講座 – 文化局

水彩名家講座 – 校園